top of page

SPECIALE aandachtsgebieden

positief formuleren

Positief taalgebruik in verslaglegging en overleg.

slim beslissen

Snel, intuïtief én weloverwogen beslissen. 

Inter-

disciplinair overleg

Krachten bundelen. Visie ontwikkelen. Dezelfde taal spreken. 

professionele bejegening

Topkwaliteit van bejegening in complexe situaties.

contact-werk

Wil je je persoonlijk verder ontwikkelen?

Doe dat bij

contactwerk,

waar veranderen

leuk is. 

Anker Wat is wijsheid

positieve spiraal

Positieve start ...

of herstel van samenwerking.

efficiente team-communicatie

Communicatie met tijd- én energiewinst. 

Luister-training

Oefen je luisterbereidheid en luistervaardigheden. 

Vraaggericht werken

-zorgspecial-

Van aanbodgericht naar vraaggericht werken.  

DUAAL 

MANAGEMENT

-zorgspecial-

Organisatorisch én medisch-inhoudelijk sterk.  

1
2
bottom of page